درباره ما

دنیای مدرن، دنیایی پر دغدغه، سریع و پر تنش است. ما بر این باوریم که در دنیای پر تنش مدرن، تلاش برای کم کردن این دل مشغولی های کوچک اما آزار دهنده، تلاشی زیبا و انسانی است. از این رو ما با پیشرفت تکنولوژی در یک سو و اتکا به دانش و تخصص خود در سوی دیگر، تلاش بر این داشته ایم که مشکلات موجود در سیستم پرداخت را شناسایی نموده و راه حل هایی موثر ارایه دهیم. کیوسان اپلیکیشنی چند منظوره برای پرداخت یا انتقال وجه به سایر کاربران کیوسان می باشد. یک کد QR هوشمند، جایگزین پول خرد!!! .